Insulan w badaniach

Osoby biorące udział w badaniu przyjmowały preparat Insulan przez okres 2 miesięcy

17.07.2018

W roku 2016 z udziałem produktu Insulan przeprowadzono badanie konsumencie mające na celu ocenę bezpieczeństwa jego suplementacji u osób z cukrzycą typu I (stosujących terapię insulinową) oraz cukrzycą typu II (stosujących inne leki obniżające poziom cukru).

Badanie przeprowadzono na 15 pacjentach, z czego 5 osób brało insulinę, 5 osób przyjmowało inne leki na obniżenie poziomu cukru oraz 5 osób nie przyjmowało żadnych leków.

Osoby biorące udział w badaniu przyjmowały preparat Insulan przez okres 2 miesięcy w ilości zalecanej przez producenta, tj. 1 tabletka 2 razy dziennie.

Wykonano badanie hemoglobiny glikowanej (A1CNow) przed i po zakończeniu badania oraz codziennie dokonywano pomiaru cukru. Ponadto wykorzystano standardowe narzędzie badawcze w postaci ankiety.

Uzyskano następujące, główne wyniki badania:

  • Po 2 miesięcznej terapii Insulanem wyniki testu A1CNow obniżyły się, zwłaszcza jeżeli rozpatruje się grupę osób których A1CNow przed zastosowaniem produktu był powyżej 6,6. Maksymalna wartość tego współczynnika przed badaniem wynosiła 8,9, a w wyniku pobierania Insulanu obniżyła się do 7,8. Suplementacja Insulanem pozwoliła zatem na obniżenie poziomu hemoglobiny glikowanej o 1,1 punkta procentowego.
  • Wykazano statystycznie istotne (p<0,05) pozytywne różnice w postrzeganiu objawów samopoczucia pacjentów po 2 miesięcznej suplementacji, w stosunku do okresu przed przyjmowaniem produktu. Można zatem wnioskować, iż stosowany produkt może być bezpiecznie stosowany w tych trzech grupach osób.
  • Stosowanie Insulanu zmniejszyło liczbę osób odczuwających objawy nagłego spadku glikemii, tj. osłabienie, silne uczucie głodu, zlewne poty, senność, drgawki, itd. Przed badaniem największe grono osób, stanowiące 53% osób biorących udział w badaniu zadeklarowało wielokrotne odczuwanie takich objawów. Natomiast po 2 miesięcznym okresie stosowania Insulanu, 60% respondentów stwierdziło, że objawy te odczuwa sporadycznie, a pozostałe 40% nie odczuwa w ogóle takich dolegliwości.
  • W wyniku stosowania Insulanu zmniejszył się apetyt na słodycze. Przed przystąpieniem do badania ponad połowa respondentów miała częste trudności z opanowaniem chęci podjadania. Po okresie stosowania Insulanu niemal trzy czwarte respondentów zadeklarowało sporadycznie trudności z opanowaniem chęci podjadania (np. słodyczy), a 20% osób biorących udział w badaniu odpowiedziało, że nie ma takich trudności.
  • Poprawie uległy objawy odczuwania nadmiernego pragnienia oraz częstomocz. Przed badaniem 6 na 10 osób sporadycznie odczuwało takie dolegliwości, a co trzeci ankietowany stwierdził ich wielokrotność. Stosowanie Insulanu zredukowało tę liczbę. Aż 2/3 badanych zadeklarowało sporadyczne występowanie tych dolegliwości, a pozostali nie odczuwali ww. objawów.
  • Ostatecznie aż 86 % konsumentów stwierdziło, że jest zadowolonych z działania Insulanu i chce kontynuować jego stosowanie po zakończeniu projektu.

Przedstawiony preparat Insulan znajduje z powodzeniem zastosowanie u osób dorosłych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej jako uzupełnienie diety i jednoczesne wsparcie leczenia.

Warto również wspomnieć, iż suplement diety Insulan jest rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi.

Z uwagi, że efekt działania niniejszego preparatu wiąże się z obniżaniem poziomu cukru we krwi, produkt powinien być stosowany przy jednoczesnym monitorowaniu poziomu glukozy i po konsultacji z lekarzem. Produkt należy stosować w ilości 1 tabletka 2 razy dziennie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przegląrce lub konfiguracji usługi.

X